English
Sexvärt krom
Efter den 21 September gäller nya direktiv för användning av sexvärt krom. Echa gav ut ett utlåtande den 23 Augusti som tydliggör direktivet. Du kan läsa uttlåtandet genom att ladda ner filen nedan.
Kontakta oss
+46 (0)10 471 31 00
info@swedecote.se
Industrivägen 1,
SE-565 91 MULLSJÖ
Om oss
Vi levererar ytbehanling, montering, paketering och distribution av produkter till automotive och andra branscher. Vi är kvalitet och miljö certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015.

Swedecote och GDPR
Förfrågan -personuppgift